Zásady ochrany súkromia

Posledná aktualizácia: 12. februára 2024

Tieto Zásady ochrany súkromia opisujú naše politiky a postupy týkajúce sa zberu, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zberom a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia. Tieto Zásady ochrany súkromia boli vytvorené s pomocou Generátora zásad ochrany súkromia.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých prvé veľké písmeno je zdôraznené, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto Zásad ochrany súkromia:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás, aby ste mohli pristupovať k našej službe alebo k jej častiam.

 • Afiliát znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou s inou stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, podielov na kapitáli alebo iných cenných papierov oprávňujúcich hlasovať pri volení riaditeľov alebo inej riadiacej autority.

 • Spoločnosť (označovaná ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Náš“ v tomto dohode) sa odkazuje na Farebné prsty.

 • Cookies sú malé súbory umiestnené na vašom počítači, mobilnom zariadení alebo na akomkoľvek inom zariadení webovou stránkou, obsahujúce detaily vášho prehliadania na tejto webovej stránke medzi ich mnohými použitiami.

 • Krajina sa odkazuje na: Slovensko

 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré môže pristupovať k službe, ako je počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanému alebo identifikovateľnému jednotlivcovi.

 • Služba sa odkazuje na Webovú stránku.

 • Poskytovateľ služby znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracováva údaje v mene spoločnosti. Odkazuje sa na spoločnosti alebo jednotlivcov tretích strán zamestnaných spoločnosťou na uľahčenie služby, poskytnutie služby v mene spoločnosti, vykonávanie služieb súvisiacich so službou alebo asistovanie spoločnosti pri analýze toho, ako sa služba používa.

 • Používateľské údaje sa odkazujú na údaje, ktoré sa zbierajú automaticky, buď generované použitím služby alebo samotnou infraštruktúrou služby (napríklad doba návštevy stránky).

 • Webová stránka sa odkazuje na Farebné prsty, prístupnú z https://farebneprsty.sk

 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k službe, alebo spoločnosť, alebo inú právnickú osobu v mene ktorej taký jednotlivec pristupuje k službe, podľa príslušných okolností.

Zber a Použitie Vašich Osobných Údajov

Typy Zbieraných Údajov

Osobné Údaje

Pri používaní našej Služby nás môžete požiadať o poskytnutie určitých osobne identifikovateľných informácií, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu Vás. Medzi osobne identifikovateľné informácie môžu patriť, ale nie sú na ne obmedzené:

 • Emailová adresa

 • Meno a priezvisko

 • Údaje o používaní

Údaje o Používaní

Údaje o Používaní sa zbierajú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o Používaní môžu zahŕňať informácie ako IP adresa vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum Vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zbierať určité informácie, vrátane, ale nie obmedzené na, typ mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, operačný systém vášho mobilného zariadenia, typ mobilného prehliadača internetu, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zbierať informácie, ktoré Váš prehliadač posiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď sa k Službe pristupuje prostredníctvom mobilného zariadenia.

Technológie sledovania a Cookies

Používame Cookies a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v našej Službe a uchovávanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú beacons, značky a skripty na zber a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby. Používané technológie môžu zahŕňať:

 • Cookies alebo prehliadačové Cookies. Cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Môžete svoj prehliadač instruovať, aby všetky Cookies odmietol alebo aby vás upozornil, keď je Cookie odosielaný. Ak však Cookies neprijmete, nemusíte byť schopní používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste si neupravili nastavenie vášho prehliadača tak, aby odmietal Cookies, naša Služba môže používať Cookies.
 • Web beacons. Určité sekcie našej Služby a naše emaily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako web beacons (tiež nazývané jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré umožňujú spoločnosti napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili emaily a pre iné súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Cookies môžu byť „trvalé“ alebo „relačné“ Cookies. Trvalé Cookies zostávajú na vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď sa odpojíte, zatiaľ čo relačné Cookies sú odstránené, hneď ako zatvoríte váš internetový prehliadač. Viac informácií o Cookies nájdete v článku na webovej stránke webovej stránky TermsFeed.

Na účely nižšie uvedené používame Session aj Persistent Cookies:

 • Nevyhnutné / Základné Cookies

  Typ: Session Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies sú nevyhnutné na poskytnutie Vám služieb dostupných cez Webovú stránku a umožňujú Vám použiť niektoré jej funkcie. Pomáhajú autentifikovať používateľov a predchádzať podvodom pri používaní používateľských účtov. Bez týchto Cookies nemôžu byť poskytnuté služby, ktoré ste požadovali, a používame tieto Cookies len na poskytovanie Vám týchto služieb.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

  Typ: Persistent Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies identifikujú, či používatelia prijali použitie Cookies na Webovej stránke.

 • Funkčné Cookies

  Typ: Persistent Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies nám umožňujú pamätať si vaše voľby, keď používate Webovú stránku, ako sú pamätanie vašich prihlasovacích údajov alebo jazykové preference. Účelom týchto Cookies je poskytnúť Vám osobnejší zážitok a zabrániť Vám v opätovnom zadávaní vašich preferencií pri každom použití Webovej stránky.

Pre viac informácií o Cookies, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa Cookies, navštívte našu Zásady používania Cookies alebo sekciu Cookies v našich Zásadách ochrany súkromia.

Použitie Vašich Osobných Údajov

Spoločnosť môže použiť Osobné Údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytnutie a udržiavanie našej Služby, vrátane monitorovania používania našej Služby.

 • Spravovanie Vašho Účtu: na spravovanie Vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú vám k dispozícii ako registrovanému používateľovi.

 • Na vykonanie zmluvy: na vypracovanie, dodržiavanie a vykonávanie zmluvy o nákupe výrobkov, položiek alebo služieb, ktoré ste zakúpili, alebo akéhokoľvek iného kontraktu s nami prostredníctvom Služby.

 • Kontaktovať Vás: Kontaktovať Vás emailom alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú upozornenia na aktualizácie alebo informačné komunikácie týkajúce sa funkcií, výrobkov alebo zmluvných služieb, vrátane zabezpečovacích aktualizácií, keď je to potrebné alebo rozumné pre ich implementáciu.

 • Poskytnúť Vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo sa o ne informovali, pokiaľ ste sa neodmietli prijímať takéto informácie.

 • Spravovať Vaše žiadosti: Umožniť Vám vybavovať a spravovať Vaše žiadosti k nám.

 • Pre obchodné prevody: Môžeme použiť Vaše informácie na vyhodnotenie alebo uskutočnenie zlúčenia, odčlenenia, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia alebo iného predaja alebo prenosu časti alebo celého nášho majetku, či už ako kontinuálneho podnikania, alebo ako súčasti bankrotu, likvidácie alebo podobného konania, pri ktorom sú Osobné údaje držané nami o našich používateľoch služby, medzi prenášané aktíva.

 • Pre iné účely: Môžeme použiť Vaše informácie pre iné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, stanovenie účinnosti našich propagačných kampaní a hodnotenie a zlepšovanie našej Služby, výrobkov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

V niektorých situáciách môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na vyššie uvedené účely.

Zmeny týchto Zásad ochrany súkromia

Môžeme pravidelne aktualizovať naše Zásady ochrany súkromia. Oznámime vám o akýchkoľvek zmenách zverejnením nových Zásad ochrany súkromia na tejto stránke.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany súkromia na prípadné zmeny. Zmeny v týchto Zásadách ochrany súkromia sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte Nás

Ak máte akékoľvek otázky o týchto Zásadách ochrany súkromia, môžete nás kontaktovať:

 • Prostredníctvom e-mailu: dagmar@farebneprsty.sk