Tvorenie s deťmi - proces vs výsledok

Užite si proces, kašlite na výsledok

Ak je pre vás dôležitejšie, aby si deti tvorenie užili, než to, aby bol pekný výsledok, ste na správnej adrese. Tento blog výrazne uprednostňuje tvorenie, zamerané na proces, pri ktorom nie je cieľom konkrétny výsledok podľa vopred určenej makety. Takéto tvorenie je o zážitkoch, ktoré deti získajú. Ak vznikne pekný produkt, je to super, ale nie je to hlavným dôvodom, prečo tvoriť. V tomto článku som sa snažila spísať, prečo sa oplatí vyskúšať aj tento prístup a ako s tým začať.

Maľovanie vodou

Zameranie na proces a zameranie na výsledok môžete pri tvorbe brať ako dva protipóly na jednej škále. Tvorenie zamerané na proces je vedené dieťaťom, jedinečné, s možnosťou slobodnej voľby. Tvorenie zamerané na produkt má naopak jasne danú postupnosť krokov, býva vedené dospelým a výsledok je vopred určený.

Proces vs. produkt

Položte si otázku: „Rozhodí ma, ak výsledok nebude vyzerať určitým spôsobom?“ Ak je odpoveď áno, vaše tvorenie je orientované na výsledok.

Tvorenie zamerané na proces

  • Jedinečné výsledky, každé dielo je unikátne
  • Možnosť slobodnej voľby
  • Vedené dieťaťom
  • Oslavuje zážitok objavovania
  • Tvorenie bez makety

Tvorenie zamerané na výsledok

  • Vopred dané kroky, ktoré dieťa musí nasledovať
  • Vedené dospelým
  • Výsledok je vopred určený
  • Hotové dielo vyzerá ako maketa
  • Dá sa robiť buď dobre, alebo zle

Tvorenie s vopred daným výsledkom vôbec neodsudzujem, práve naopak. Má svoje miesto. Konkrétne u nás má svoje miesto v kuchyni. Na konci takejto aktivity by každé dieťa malo dosiahnuť takmer identické výsledky.

Prečo je proces tvorby taký dôležitý

Deti sa učia prostredníctvom hry a aktivít s otvoreným výsledkom. Dáva im to možnosť objavovať svet okolo seba, pýtať sa otázky a zažiť, ako veci fungujú. Tvorenie zamerané na proces zapadá do spôsobu, akým sa deti učia, pretože im dáva priestor byť samými sebou, robiť vlastné rozhodnutia a jednoducho.. tvoriť.

Jedna čiara na obrázku

Pripraviť aktivitu zameranú na proces je pre rodičov jednoduchšie. Ak sa to podarí, pár investovaných minút vášho času sa môže premeniť na hodiny a hodiny tvorivej aktivity. Navyše rodič ani dieťa nie je pod tlakom. Nesnažíte sa dosiahnuť dokonalosť, ale skúmať a objavovať. Experimentovanie a aj robenie chýb je súčasťou procesu.

Neporiadok

Keď dáte voľný priebeh experimentom, môže (nemusí) vzniknúť veľa neporiadku. Pripravte sa na to vopred, oblečte na to dieťa, ochráňte povrchy a vyčleňte si čas na upratovanie. Ak treba, stanovte si hranice, kam až neporiadok môže zájsť, a uistite sa, že dieťa ich tiež pozná. Predýchajte, že neporiadok je súčasťou tvorivého procesu.

Ako na to?

Deti by mali mať možnosť prísť aj odísť podľa chuti. Priprate im samoobslužnú zónu a pozývajte ich tvoriť. Ak je to možné, snažte sa vyjsť v ústrety ich nápadom. Ak deti žiadajú, aby ste im pomohli alebo sa pridali, choďte do toho. Hravo a radostne im ukazujte, „ako“, a nie „čo“.

Tu je článok na podobnú tému, Nechajte ich tvoriť, ktorý som napísala pred pol rokom.

Inšpirovala som sa na blogoch TinkerlabFun-a-Day


Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *