Ako vyzerá kresba detí do štyroch rokov? Ako ich podporiť, aby kreslili s radosťou? Aké aktivity pre ne pripraviť, aby to zodpovedalo ich vývinu? Aký materiál nakúpiť, aby ste si ušetrili prácu s čistením a strúhaním?

Deti začínajú kresliť rovnako bez ohľadu na pôvod alebo výchovu: bez plánu a kontroly, z hry. Kreslia všetky deti, ak k tomu dostanú príležitosť. Niektoré začnú váhavejšie, iné sa do toho hneď vrhnú naplno, niektoré zotrvajú v istých štádiách dlhšie alebo na čas úplne stratia záujem o kreslenie. Postupnosť je však podobná – ak začnú deti kresliť v staršom veku, prejdú si všetkými štádiami rýchlejšie. Jednotlivé vývinové štádiá na seba nadväzujú a plynulo prechádzajú jedno do druhého.

1 – 1,5 roka

Čiara je zo začiatku tvorená pohybom, ktorý vychádza z ramenného kĺbu – dieťa sa oháňa ramenom. Prvé čiary sú oblúkovitého tvaru, vedené smerom od tela. Ich sklon a zakrivenie prezrádza kývavý pohyb. Prvé diela sú tvorené neuzavretými spleťami čiar, ktoré sa od seba odlišujú len veľkosťou a silou prítlaku. Až neskôr začne pohyb vychádzať z lakťového a zápästného kĺbu.

kreslenie1

Deťom stačí dať na kreslenie príležitosť, netreba ich nijak usmerňovať ani im vysvetľovať, ako majú pastelky držať.

kreslenie2

Čo pripraviť

Deti na kreslenie potrebujú veľkú plochu papiera, pretože do toho vkladajú celé telo. Papier môže byť na zemi, na nízkom stolíku alebo na detskom maliarskom stojane. Ideálne je prichytiť ho maliarskou páskou, aby sa pri zapálenom tvorení neposúval. Na kreslenie doma sú ideálne materiály, ktoré sa dobre držia, sú mäkké ale dajú sa ľahko čistiť: kvalitné voskovky alebo mäkká obyčajná ceruzka. Na von chodníkové kriedy.

1,5 – 2 roky

Neskôr postupným vývinom ruky dieťa začne ovládať pastelky lakťovým a zápästným kĺbom. Začína ovládať smer a veľkosť čiar, dokáže vedome kresliť dlhé a krátke čiary, viesť ich zvislo, vodorovne a šikmo a meniť ich smer. Začína kresliť rôzne veľké kruhy.

kreslenieDomAHviezdy

Nastanú veľké veci: dieťa začne svoju kresbu interpretovať a povie vám, čo nakreslilo. No označenie nie je trvalé a o chvíľu už radostne nájde vo svojej kresbe nový význam.

kreslenieTvary

Čiary majú mnoho typov. Môžeme medzi nimi sledovať krátke údery – body, kľukaté čiary, klbká veľmi jemných čiar a špirály – oválne, kruhové aj hranaté. Po etape prvých chaotických spletí čiar sa objavuje rytmizácia.

kresleniePrsi

Počúvajte deti, čo vám hovoria o svojej kresbe. Nehodnoťte ich, nesnažte sa dielo vylepšovať. Podporte ich v tom, aby kresba bola pre ne príjemnou aktivitou. Nechajte ich, nech sa dobre zoznámia s materiálom na kreslenie.

Čo pripraviť

Ako dieťa postupne lepšie ovláda čiaru, môžete formáty papiera postupne zmenšovať, skúsiť farebný papier a do kresliarskej výbavy zaradiť aj farbičky a fixky. Farbičky najlepšie hrubé, ideál s nelámavými tuhami, lebo to bude stále padať na zem. Fixky vyprateľné, netoxické, také čo vydržia byť pár hodín otvorené a nevyschnú. Toto je obdobie, keď je najpravdepodobnejšie, že sa vám nejaké to umelecké dielo objaví aj na stene.

2 – 4 roky

Koordinácia pohybov ruky a prstov sa zlepšuje. Postupným rozvojom ovládania drobných svalov ruky sa spresňuje aj kresba. Rozvíja sa aj vnímanie, predstavivosť a fantázia.

Na papieri zo začiatku prevládajú kruhové tvary, ale už je to premyslenejšie: čiary sa toľko neprekrývajú, dieťa kladie ovály vedľa seba, spája ich, dopĺňa zvislými a vodorovnými čiarami. V ovále sa začínajú objavovať pravé uhly.

Dieťa pokračuje v kreslení zvislých a vodorovných čiar, spája ich, vznikajú dlhé priamky pretínané krátkymi úsečkami v kolmom smere. Kresba sa zjednodušuje čo do počtu čiar. Experimentovanie čmáraním sa postupne utlmuje. Pôvodné klbko kruhových čiar s prvkami iného druhu sa diferencuje, takže kresba je prehľadnejšia.

kreslenieMriezka

Dieťa pokračuje v pomenovávaní svojich výtvorov. Nakreslí čiary, ktoré mu potom niečo pripomenú. Dokáže však nazvať jednu kresbu niekoľkokrát za sebou rôznymi názvami.

kreslenieSymboly

Začínajú sa objavovať prvé znaky. Na papieri sa objavuje taký zhluk čiar, ktorému dieťa prikladá určitý význam a ktorý je zároveň zrozumiteľný aj dospelému. Vznikajú prví hlavonožci. Najprv ovál – hlava, krk aj trup, z ktorého trčia dve čiary ako nohy. Pomerne skoro sa objavia oči, potom ústa, neskôr nos. Znázorneniu trupu, krku a rúk sa deti vyhýbajú veľmi dlho a aj keď už dieťa kreslí trup, hlava je oproti nemu obrovská. Hlava je ozdobená vlasmi.

kreslenieBezdomovec

Najprv všetci hlavonožci vyzerajú podobne, neskôr k nim pribúdajú rôzne prívlastky: klobúk, nákupná taška.. Objavujú sa aj zvieratá: zo začiatku sa podobajú ľuďom, len majú horizontálne položené telo – hlava býva často en-face a zviera sa k nám obracia poľudštenou tvárou. Deti často kreslia slniečkovitý znak: uzavretý ovál, z ktorého vychádzajú čiary.

kreslenieSlniecko

Detské kresby obyčajne zobrazujú len izolované predstavy: človeka, dom, auto, kvietok. Spojenie predstáv, ktoré naznačuje vzájomný vzťah, znamená už veľký duševný výkon.

kresleniePotrubia

Čo pripraviť

Nechajte deti vyskúšať si rôzne materiály a povrchy:

 • kriedy a tabuľu, stromy a ploty
 • zmazateľné fixky a flipchart alebo sklené dvere na balkón
 • fixky a 3D objekty ako rolky od toaletného papiera alebo papierové krabice
 • palice a piesok
 • kruhové papierové tácky
 • kus papiera nalepený zospodu kuchynského stola alebo na kachličkách
 • obrovský papier prichytený na plote alebo na chodníku

Hrajte sa:

 • kreslite čiary v rôznych uhloch a s rôznymi dĺžkami a nechajte deti pridať sa
 • nakreslite deťom na papier kruhy, vajíčka alebo obdĺžnikové rámiky a nechajte ich vypniť
 • vystrihnite tvary, ktoré pripomínajú ľudí alebo zvieratá, nech ich deti dotvoria
 • nakreslite bodky na spájanie
 • postavte zátišie a nechajte deti kresliť, čo vidia (pripravte sa na to, že budú vidieť niečo iné než vy)
Odkiaľ som čerpala:

Výtvarná výchova v ranom veku od Marie Vítkovej je metodická príručka pre sestry v jasliach, tu som brala info o prvých štádiách detskej kresby – to, čo autorka zozbierala z rôznych zdrojov sa zhoduje s mojou vlastnou skúsenosťou.


Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *