Fotky z Otvoreného ateliéru

Tvorivé dielne pre deti od 2 do 5 rokov v rodinnom centre Ráčik, zamerané na proces tvorby. Deti si môžu vyskúšať základné výtvarné techniky. Vždy je pripravených pár jednoduchých pozvánok tvoriť, ktoré si každé dieťa môže interpretovať po svojom. Nemáme žiadne pravidlá ani vopred určený výsledok.

Prihlásení môžu prísť kedykoľvej počas otváracích hodín ateliéru a zdržať sa na 10 minút alebo až do záverečnej.