Výtvarná dielňa pre dospelých v Ráčiku

Sobotné doobedia si v Ráčiku budete môcť v príjemnom podpornom prostredí vyskúšať rôzne techniky a materiály a zdokonaliť svoje výtvarné schopnosti. Kurz je otvorený pre všetky úrovne. Lektorka Soňa Patúcová je výtvarná pedagogička a finalistka súťaže Maľba roka 2018. 30. marec Kresbové pokusy Linka, plocha, tvar, štruktúra 6. apríl Kresbové a maliarske pokusy s akvarelom […]

Ateliér pre dospelých so strážením detí

Príďte si porelaxovať a obohatiť svoje tvorivé schopnosti. Na kurze si vyskúšate rôzne výtvarné techniky. Dozviete sa o spolupráci oka a ruky, o kompozícii, tieňovaní, technikách grafiky a maľby. Dostanete dobrý základ, aby ste mohli v tvorbe pokračovať aj doma. Ak máte záujem, zabezpečíme aj stráženie pre vaše deti. Kým mamy budú tvoriť, deti sa […]

Čítanie a tvorenie v Letnej čitárni U červeného raka

Vo štvrtky poobede čítame a tvoríme v Letnej čitárni U červeného raka. V krásne upravenej záhrade pod Michalským mostom je úžasné prostredie, skryté pred davmi v príjemnom chládku. Tento program je výbornou zámienkou pre návštevu s deťmi. Program je určený pre deti od 3 do 7 rokov v sprievode rodiča alebo blízkeho. Na úvod si prečítame knihu. Na […]

Letný ateliér v RC Ráčik

Intenzívne tvorivé stretnutie detí v sprievode rodičov alebo blízkych. V letné stredy od 17.00 do 18.15 v Ráčiku na Peknej ceste v Bratislave. Spoznávame seba, členov našej skupinky, náš priestor, mesto, svet… Pri objavovaní využijeme rôzne výtvarné techniky od skicovania cez kreslenie, maľovanie, grafické techniky, kolážovanie, konštruovanie, modelovanie… Od rozhovoru o téme postupujeme cez zachytenie […]

Prečítané leto – tvorivé dielne v RC Ráčik

Každú letnú stredu budeme v Ráčiku v Bratislave čítať pre najmenších. Na prečítané nadviažeme tvorivou dielňou. Deti sa v sprievode rodičov alebo blízkych budú môcť inšpirovať knihou a vyskúšať si rôzne výtvarné techniky. Tvorivé dielne vychádzajú z projektu Prečítané leto, ktorý každý týždeň prináša jednu tému a k nej tipy na knihy a jednoduché zážitky. […]

Tvorivé dielne v DC Ihrisko

Otvárame nové dielne v DC Ihrisko. Začíname pilotnými 5-týždňovými kurzami, ktoré stihneme ešte pred letom. V piatky doobedia budem robiť dielničky pre deti vo veku 2 – 5 rokov, podobné Otvorenému ateliéru – budeme veľa skúmať a experimentovať. Sobotné doobedia budeme spolu so Soňou Patúcovou viesť rodinné tvorivé dielne pre deti od 3 do 7 […]